CORONAMAATREGELEN

GEZONDHEIDSMAATREGELEN

Picto masque covid - Maison des associations internationales - M.A.I.

RICHTLIJNEN VOOR DE ORGANISATOR

Coronamaatregelen voor organisatoren van evenementen :

• Iedere persoon moet een mondmasker of een stoffen alternatief dragen in de conferentiezalen. Indien het om medische redenen onmogelijk is om een mondmasker te dragen, is het toegestaan om een gezichtsscherm te gebruiken. Personen mogen hun mondmasker wel afnemen gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om te eten en te drinken.
• Voor elk evenement moet een CERM-evaluatie worden uitgevoerd. Aan de hand van dat model kunt u het risico van het evenement inschatten.
• Zorg ervoor dat de aanwezige bezoekers correct worden geregistreerd met het oog op eventuele contactopsporing.
• De organisator stelt een persoon aan die er nauw op zal letten dat de COVID-19-richtlijnen gedurende het hele evenement worden nageleefd. Die persoon is ook het eerste aanspreekpunt bij vragen en/of meldingen.
• Moedig mensen zo veel mogelijk aan om zich online in te schrijven.
• Vóór elk evenement brengt de organisator de deelnemers op de hoogte van de maatregelen die van toepassing zijn in het M.A.I.

TIJDELIJK OPGESCHORTE DIENSTEN

• Er wordt in de vergaderzalen geen water meer geschonken in karaffen.
• Voeding en drank worden op een gecontroleerde manier aan de deelnemers aangeboden, om zelfbediening zo veel mogelijk te vermijden.
• De drankautomaat en de koffiemachine worden bediend door het onthaalpersoneel.
• De vestiaires zijn momenteel buiten gebruik (geen kleerhangers) om contactpunten te beperken.
Omdat het welzijn van onze deelnemers onze grootste bekommernis is, hebben we hygiëneproducten ter beschikking gesteld en gezondheidsmaatregelen getroffen om onze evenementen veiliger te maken op het vlak van coronarisico’s.

Sinds het begin van de verspreiding van het virus is de frequentie van de ontsmettende schoonmaakbeurten opgetrokken en worden alle risicovolle contactzones regelmatig gereinigd tijdens evenementen:

STRUCTURELE MAATREGELEN &
BEVEILIGING VAN ONZE RUIMTEN

 • We beperken de capaciteit van de zalen, zodat de deelnemers een veilige afstand van 1,5 meter kunnen bewaren zoals aanbevolen.
 • We stellen een videoconferentie- en livestreamingsysteem ter beschikking om hybride evenementen te kunnen organiseren.
 • Het is verplicht om een mondmasker te dragen in de vergaderzalen en de gemeenschappelijke ruimten.
 • De huidige instructies van de FOD Volksgezondheid hangen uit aan de ingang van onze conferentiezalen.
 • De aanbevelingen van de WHO voor het wassen van de handen hangen uit in elk toilet.
 • Aan de ingang van het conferentiecentrum, aan het onthaal en aan de hoofdingangen van elke zaal staan flesjes met alcoholgel ter beschikking.
 • De aanbevelingen en best practices rond het ontsmetten van de handen met alcoholgel hangen uit aan al onze dispensers.
 • Aan het onthaal, in de gang en aan de ingangen van de belangrijkste zalen werden vloermarkeringen aangebracht om de aanbevolen veiligheidsafstand van 1,5 meter aan te duiden.
 • In de gang naar de conferentiezalen werden ook vloermarkeringen aangebracht om de mensenstroom en verplaatsingen vlot te laten verlopen.
 • Mondmaskers kunnen ter plaatse worden aangekocht.

GEZONDHEIDSMAATREGELEN IN HET M.A.I.

Sinds het begin van de verspreiding van het virus is de frequentie van de ontsmettende schoonmaakbeurten opgetrokken en worden alle risicovolle contactzones regelmatig gereinigd tijdens evenementen:

 • Handgrepen, deuren en lichtschakelaars worden vaker schoongemaakt.
 • Microfoons en andere technische voorzieningen worden gereinigd na elk evenement.
 • Tafels en stoelen worden regelmatig schoongemaakt en ontsmet.
 • Alle zalen worden voor en na elk evenement grondig gereinigd.
 • De toiletten worden vaker schoongemaakt.

RICHTLIJNEN VOOR DEELNEMERS

 • Kom niet naar een evenement als u ziektesymptomen heeft.
 • Volg de instructies van het personeel en de richtlijnen die uithangen op de locatie van het evenement.
 • Hou 1,5 meter afstand van het personeel en de andere deelnemers, behalve indien ze deel uitmaken van uw groep.
 • Beperk uw verplaatsingen tot het strikt noodzakelijke tijdens het evenement.
 • Hoest of nies in uw elleboog of in een papieren zakdoek, die u daarna onmiddellijk in een vuilnisbak met een deksel gooit (bijvoorbeeld in de toiletten).
 • Zorg voor een goede handhygiëne en raak alleen voorwerpen aan die u nodig heeft.
 • Het is verplicht om een mondmasker te dragen in de conferentiezalen en de gemeenschappelijke ruimten.